Eesti elanikud kulutavad suvepuhkusele 59% kuupalgast

10.11.2021#Üldine

Ferratum Grupp viis edukalt läbi kaheksandat korda järjest suvepuhkuse uuringu Summer Barometer™. Ligikaudu 22 000 leibkonda osales iga-aastasel küsitlusel, mis teiste seas uuris, millised tegevused on puhkuse ajal populaarseimad, kui paljud uuringus osalejad teevad internetioste ning millise riigi elanikud teevad enim kulutusi suvepuhkuse ajal. 

Selle aasta tulemused näitavad, et 26% vastanutest kavatsevad sel suvel kulutada rohkem kui eelmisel, kuid tervelt 40% vastanutest ütlesid, et nende kulutused suvepuhkuse ajal jäävad samale tasemele kui eelmisel aastal.

Suured kulutajad

Suurima protsendi oma kuupalgast kavatsevad puhkusele kulutada Norra (68.5%), Läti (67%), Horvaatia (61.2%), Mehhiko (60.3%) ja Eesti (58.9%). Uuringus osalenud riikidest kavatsevad kõige vähem kulutada Soome (39.7%), Rootsi (37.9%), Poola (14%) ja Brasiilia (13.1%).

"Eestlased kulutavad suvepuhkusele päris suure protsendi leibkonna sissetulekust, kuid võrreldes eelmise aasta numbritega, on puhkuse eelarve siiski drastiliselt vähenenud,“ lisas Ferratum Bank Eesti üksuse koordinaator Tanel Tarkmees. 

Sularaha ei ole enam kuningas

Mitte eriti üllatuslikuna vastasid 70% Norra ja Rootsi osalejatest, et nad eelistavad pangakaardi kasutamist sularahale. Need ei ole ainult Skandinaavia riigid, kes on sularahast loobunud – üle 50% kõigist uuringus osalenutest ütlesid, et nad kasutavad pangakaarte sularaha asemel. 

Lisaks ütlesid üle 60% kõigist osalenutest, et nad kasutavad mobiilipanka suvepuhkuse ajal. Vaadates tulemusi lähemalt selgus, et mobiilipanka kasutavad kõige enam Rootsi, Kanada, Norra ja Hollandi elanikud (üle 80%).

Internetiostud vs füüsilised poed

Ligikaudu 30% vastajatest ütlesid, et nad teevad suvepuhkusega seotud oste internetist. Kõige suuremad internetiostlejad elavad Suurbritannias ja Hispaanias, kuid samal ajal Soome, Läti ja Mehhiko eelistavad endiselt traditsioonilisel viisil oma sisseoste teha

Reisimine suvel

11.3% kõikidest uuringus osalejatest ütlesid, et nende puhkuseaegsed reisiplaanid on seotud kodumaaga ning kõigest 8.7% kõikidest vastanutest plaanivad reisida väljaspoole koduriiki.

Need, kes plaanivad reisida, arvasid et ligikaudu 40% tervest puhkuse eelarvest kulub reisimisele – see on 7% rohkem kui eelmisel aastal. Riigid, kes plaanivad reisimisele kõige enam kulutada, on Saksamaa (50.8%), Bulgaaria (45.8%), Soome (41.1%) ja Poola (40.1%).

Osalejad Bulgaariast, Brasiiliast ja Taanist plaanivad kulutada enim välismaal reisimisele ja panustavad selleks 15-21% oma igakuisest sissetulekust. 

Norra vastajatest tervelt 99.43% on valmis kulutama hotelliöö eest rohkem kui 100 €. Samal ajal ütlevad Saksamaa (72.18%), Tšehhi (52.03%) ning Bulgaaria (48.72%) vastajad, et nende peamiseks valikuks majutuskoha leidmisel on AirBnB.

Kuhu raha läheb

Me küsisime kõikidelt vastajatelt, mis on kõige suurem kuluartikkel, millele suvepuhkuse ajal kulutatakse ning populaarseim vastus oli reisimine kodumaal (11.3%). Sellele järgnesid riided ja mood (10.7%) ning lõõgastumisega seonduvad kulutused nagu näiteks päev rannas ja restoranide külastamine (10%). 

Osalemine spordiüritustel ja hobidega tegelemine olid kõige populaarsemad valikud Mehhikos, Kanadas ning Tšehhis.  Ainult Läti pani aianduse ja koduga seonduvad kulutused esikohale – tervelt 16% leibkonna sissetulekutest kulub sellele.

“Eelmisel aastal kulutasid eestlased suvepuhkuse ajal rohkem aianduse ja koduga seonduvale ning samuti oli olulisel kohal riiete ja jalanõude ostmine, kuid sellel aastal on uuringu tulemused hoopis teistsugused ning näitavad, et eestlased plaanivad varasemast rohkem reisida. Ligikaudu 24% suvepuhkuse eelarvest on seotud reisimisega kodumaal või välisriikides,” kommenteeris Tarkmees.

Kuidas Ferratum Grupi puhkuse uurigut Summer Barometer 2018 ™ läbi viidi?

  • Ferratumi suvepuhkuse uuring Summer Barometer 2018™ korraldati anonüümselt, standardiseeritud online-küsitlusena, mis saadeti meili teel Ferratum Grupi klientidele 18 riigis üle maailma. Igas riigis oli sissetulek märgitud kohalikus valuutas ning suvepuhkusele kuluva summa arvutamisel on arvesse võetud leibkonna igakuist netosissetulekut. Netosissetulekut hinnati iga riigi ostujõu alusel Maailmapanga 2014. aasta andmete alusel.
  • Uuringus osales üle 22 000 leibkonna. Vastajate vanus jäi vahemikku 18-61 ning 54,4 % vastajatest olid naised. Leibkonna netosissetulekud jäid 603- 2631 euro vahele. Leibkonnas oli keskmiselt 2,9 liiget.
  • Uuringu ajal küsiti vastajatelt nende netosissetuleku kohta, kui suured on nende kulutused suvepuhkuse ajal, milliseks tegevuseks kulub kõige rohkem raha ja kas nad plaanivad kasutada AirBnB'd ning mobiilipanka reisimise ajal.
  • Kõik rahasummad olid esitatud igas riigi kohalikus valuutas. Paremaks ostujõu kajastamiseks, ühtlustati valuuta hiljem. Kõik osalejad olid anonüümsed.

Sorry, there are errors on the page: