2016. aasta märtsist peavad kõik krediidiandjad ja -vahendajad omama tegevusluba

50-eurosed rahatähed käes

Tuleva aasta 21. märtsiks peab krediidiandjana tegutseda sooviv ettevõte omama FI tegevusluba ning avalduste läbivaatamine võtab aega kuni pool aastat, mis tähendab, et kes pole veel jõudnud taotlust esitada, peaksid seda tegema esimesel võimalusel. Taotluse esitamisega hiljaks jäänutel on viimaseks õlekõrreks 1. jaanuar 2016. Kui krediidiandja on esitanud taotluse enne tuleva aasta algust, kuid ei ole tegevusluba ettenähtud kuupäevaks saanud, ei loeta krediidiandja tegevust karistusseadustiku tähenduses tegevusloata tegutsemiseks, kuid kuni tegevusloa kohta otsuse tegemiseni on piiratud uute krediidilepingute sõlmimine.

Vastavalt võlaõigusseadusele kehtib tarbijakrediidilepingutele krediidi kulukuse määra ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti Panga avaldatud viimase kuue kuu keskmine krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määr. 31. mail 2015 avaldatud määraks on 26,57%[4], mis tähendab, et maksimaalne krediidi kulukuse määr on 79,71%. Nimetatud piirmäär on rakenduv juba praegu väljastatavatele laenudele, kuid endiselt leiab laenupakkumisi lubatut mitmekordselt ületava krediidi kulukuse määraga. Hetkel ei ole krediidiandjad veel FI järelevalve all ning lubatust kõrgema määraga laenude andmisel ei riski kiirlaenufirmad tegevuse peatamisega. Halvemal juhul võib lubatust kõrgema määraga laenude andmine päädida üksikute krediidisaajate nõuetega, mis arvestades üldist kiirlaenufirmadelt laenu võtmise tendentsi, on pigem vähetõenäolised.

Krediidiandjate jaoks tähendab regulatsioon valikut, kas viia oma tegevus vastavusse FI nõuetega ja tagada kehtestatud nõuete järgimine kogu tegutsemise ajal või lõpetada oma tegevus krediidiandjana, et hoiduda ettenähtud karistustest. Füüsilisest isikust krediidivahendajale on karistatusena ette nähtud rahatrahv või kuni kolmeaastane vangistus ning juriidilisele isikule rahaline karistus kuni 32 000 eurot.

Millist mõju vastuvõetud seadus tegelikult turule omab, näitab aeg, kuid krediidiandjate ring ilmselt väheneb, kuna tegevusloa taotlemise tingimused ning FI järelevalvega kaasnevad kohustused võivad olla mõningatel juhtudel väiksemate krediidiandjate jaoks ebamõistlikult koormavad.

Allikas: http://majandus24.postimees.ee/3364407/krediidiandjate-ja-vahendajate-se...

Laenulimiit

See summa saadaval vaid olemasolevatele klientidele.
Väljamaksetasu*: X
Päevaintress alates:
Maksimaalne KKM: X
Minimaalne periood: 3 kuud**
Või maksa tagasi 30 päeva jooksul: 0.00 €
Maksimaalne periood: 99 kuud**
 

Või maksa igakuiste maksetena

Esimene minimaalne makse: 0.00 €