Ferratumi uuringu kohaselt eraldavad Eesti elanikud suviste ostude jaoks 43% oma sissetulekutest

08.11.2021#Üldine

 

Eesti elanikud eraldavad suviste ostude jaoks keskmiselt 43% ühe kuu sissetulekust ehk 458 eurot - selgus Ferratum Group`i puhkuse-uuringu (Summer Barometer) käigus. Uuring viidi läbi 19 riigis ning see on siiani üks suurimaid uuringuid Euroopas, mis on pühendatud elanikkonna suviste tarbimisharjumuste uurimisele.  

Balti riikidest planeerivad lätlased kulutada umbes 33% oma kuu sissetulekust ehk 313 eurot ühe leibkonna kohta. Leedulased omakorda plaanivad kulutada suvistele ostudele umbes 44% leibkonna sissetulekutest kuus. 

Kõige rohkem plaanivad kulutada sellel suvel sakslased – 71% ehk umbes 925 eurot. Nendele järgnevad bulgaarlased, plaanides eraldada 65% ehk 391 eurot ning prantslased, kes plaanivad suvisel perioodil kulutada 60% ehk umbes 870 eurot oma sissetulekutest.

Suvel kulutame sisereisidele, riiete ostmisele ning meelelahutusele

Antud uuring näitab, et Eesti elanikud planeerivad suvel kõige rohkem kulutusi riigisisese turismi jaoks(reisides Eestis 17,7%), sellele järgneb riiete ja muude toodete ostmine (11,5%) ning samuti erinevate pidustuste ja ürituste külastamine (11,4%). Võrreldes suviseid ostuharjumusi kõikides Balti riikides, plaanivad Leedu elanikud enamasti kulutada sisereisimisele (23,2%), erinevatel pidustustel käimisele (13,2%) ning riiete soetamisele ja muude ostude tegemisele (12,9%). Lätlased plaanivad kõige rohkem kulutada aiatööde peale (18,4%), reisimisele mööda Lätit (16,4%) ning samuti riiete ja muude esemete ostmisele (14,0%). 

Huvitav on see, et eestlased plaanivad aktiivsemalt osaleda ning sellega seoses ka rohkem kulutada suvistele festivalidele, olles valmis neile kulutama 10,8% sissetulekutest, mida samas olulise kulutusena sellel suvel ei maininud teised Baltimaade elanikud. Lätlased, erinevalt leedulatest ja eestlastest, tõid ühena prioriteetkulutustest välja ühisüritused klubides, restoranides ja teatrites. Nendeks tegevusteks on ette nähtud 9,1% sissetulekutest. Leedulased, erinevalt naaberriikide elanikest, tõid ühena TOP 5 suvistest kulutustest välja tasud, mis kaasnevad laste jaoks mõeldud suveürituste külastamisega. 

Võrreldes Baltikumi elanike harjumusi teiste Euroopa riikidega, tasub teha järeldus sellest, et peaaegu kõik küsimustikust osa võtnud riigid osutasid, et TOP 5 suviste väljaminekute alla kuulub reisimine omas riigis. See omakorda viitab kohaliku turismi ühisele prioriteedile kogu Euroopas ja ka Kanadas. Vaid Saksamaal, Prantsusmaal ja Skandinaavia maades, kus keskmised leibkonna kulutused on kõrgemad kui teistes Euroopa riikides, tuuakse TOP 5 nimekirjas välja kulutused välismaareisidele. 
Analüüsides kõikide riikide tulemusi, kuulutasid vastajad TOP 3 suvisteks väljaminekuteks oma riigis reisimise (18,2%), riiete soetamise ja muude ostude tegemise (11,6%) ning ühisüritustel nagu rannas, klubides, teatrites ja restoranides käimise (11,4%). Kõige väiksem osa eelarvest kulub Euroopa ja Kanada elanikel reisimisele välismaal (6,1%), investeeringutele hobide tarbeks (4%) ning osalemisele spordiüritustel (2,8%).

Jätkab Tanel Tarkmees, Ferratum Bank Eesti koordinaator: „Meie suvine uuring Summer Barometer tõestab seda, et Euroopa ja Kanada elanikud kulutuvad iga aastaga järjest enam vahendeid ostudele just suvisel perioodil, mis osutab ka tarbijate ostujõu suurenemisele. Analüüsides Balti riikide tulemusi, võib järeldada, et iga riik omab enda eripärasid suviste ostude prioriteetide seadmisel, näiteks nagu aiatööde tegemine ning suvised lasteüritused leedulaste  jaoks ja suviste festivalide külastus eestlaste jaoks. Siiski on igas riigis võrdsel tasemel siseturismi areng, mille peale kõigi kolme riigi elanikud plaanivad kulutada suhteliselt suure osa oma sissetulekutest.“
Võrreldes Euroopa ja Kanada elanike planeeritud suviseid kulutusi 2015. aastaga, ütlesid 44% vastajatest, et sellel aastal plaanivad nad kulutada rohkem kui eelmisel aastal; 35% plaanivad kulutada samal tasemel ning 21% vastajatest plaanivad kulutada vähem kui eelmisel aastal. 

Mobiilsete pankade teenused muutuvad suviti järjest populaarsemaks

Analüüsides kõigi vastajate harjumusi mobiilse panga kasutamisel, näitab uuring, et kõikides riikides kasvab suvel mobiilsete pankade teenuste kasutamine.  Balti riikidest hakkavad suvel kasutama kõige enam mobiilsete pankade teenuseid leedulased (66,67%), neile järgnevad lätlased (49,09%) ning eestlased (39,49%). Arvestades seda, et pangasektor muutub järjest kiiremini ning mobiilsete pankade otsused mängivad järjest suuremat rolli tarbijate igapäevases elus, viis Ferratum Group`i tütarettevõte Ferratum Bank hiljuti sisse revolutsioonilise mobiilse panga platvormi. Praegusel hetkel on mobiilne pank kättesaadav Rootsis, kuid selle aasta jooksul jõuab see ka teistesse Euroopa riikidesse, andes oma klientidele võimaluse avada arve 5 minutiga, lisaks mitmest valuutast koosnevate deebetkaartide kojutoomine, 15 valuuta hoiuseid, reaalsel ajal tehtud arveldused Euroopa Majanduspiirkonnas ning muid eeliseid.

Uuringust

Ferratum Group`i puhkuse-uuring  Summer Barometer 2016, mis kajastab suviseid kulutusi ja tarbimisharjumusi, viidi läbi 19 riigis (Euroopa ja Kanada). Antud uuring on üks suurimaid uuringuid Euroopas, mis uurib suviseid ostuharjumusi leibkondade arvu järgi. Uuringust võtsid osa Ferratum Group`i kliendid – kokku 17 631 leibkonda, kelle keskmised netosissetulekud on vahemikus 624 kuni 4200 eurot kuus.

Sorry, there are errors on the page: