Keskmine Eesti perekond kulutab jõuludele 571 eurot

08.11.2021#Üldine

Ferratum Groupi rahvusvahelise jõulu-uuringu Christmas Barometer 2016™ tulemustest selgus, et kõige enam kulutavad jõuluostudele sakslased - 30,58% leibkonna netosissetulekust, kuid kõrgel, kolmandal kohal on eestlased, kelle väljaminekutest moodustab jõulukinkidele kuluv summa lausa 28,66% (571 €). Uuringu eesmärgiks oli võrrelda inimeste tarbimisharjumusi ja -eelistusi jõuluperioodil. Küsitlus korraldati 20 riigis.

"Meie uuringu tulemused näitavad, et eestlastel on muu maailmaga võrreldes ühed rikkalikumad kingikotid ja jõululauad," kommenteeris tarbijauuringu tulemusi Ferratum Bank Eesti koordinaator Tanel Tarkmees. Tarkmees lisas, et jõulud on Eestis selgelt lastepühad, kuna kõige enam raha kulutavad eestlased advendiajal just mänguasjade soetamisele.

Kõikidest uuringus osalenud riikidest kulutavad jõuludele enim sakslased. Elades Euroopa suurimas majanduskeskkonnas, plaanivad sakslased sel aastal jõuluostudele kulutada üle 30% (807 €) oma majapidamise sissetulekutest. See näitaja on ligikaudu 10% suurem kõikide uuringus osalenud riikide keskmisest (22%). Üllataval kombel järgnevad Saksamaale Balti riigid – Leedu (30,30%) ja Eesti (28,66%), kuid kõige tagasihoidlikumad tarbijad leiab Norrast, Soomest ning Hollandist. Nendes heaoluühiskondades eraldatakse jõuludega seotud kulutustele vähem kui viiendik oma sissetulekust.

Eestlased kulutavad kõige enam mänguasjadele (22%). Teisele kohale jäävad kosmeetika ja parfümeeriatooted ning kolmandal kohal on maiustused (10%). Viimaseid kohti jagavad rõivad ja elektroonika (10%). Traditsiooniliseks jõulukingiks peetavad raamatud on aga Eesti kingituste esiviisikust üldse väljas, raamatud mahtusid ainult Poola (10%) ja Tšehhi (8%) viie esimese kuluartikli hulka.

Internetis šoppavad kõige enam britid

Kuigi kolmveerand jõuluostudest tehakse endiselt traditsiooniliste kanalite kaudu, kasvab internetiostude arv järjepidevalt. Uuringust selgus, et keskmine leibkond kulutab 24,5% oma jõuluostudele minevast summast internetis. Eelmisel aastal oli sama näitaja 21,6%. 

Internetist soetavad jõulukinke kõige enam Suurbritannia kodanikud – üle 40% brittidest ostab jõulukaubad internetist. Holland, Rootsi, Prantsusmaa, Tšehhi, Poola ja Saksamaa kasvatavad samuti internetiostude osakaalu – neis riikides plaanitakse interneti teel teha enam kui 24,5% ostudest, mis on tugevalt üle keskmise. Eestis ostetakse internetist sama palju kui eelmisel aastal. Uuringus platseerus Eesti tagasihoidlikule 19. kohale. Kõigest 15,42% Eesti inimestest eelistab oma jõuluostud teha internetist.

Ferratum Group korraldab suurimat rahvusvahelist jõulu-uuringut Christmas Barometer™ juba kolmandat aastat ja sel aastal osales selles üle 13 000 leibkonna. Osalejatelt sooviti teada, millised on nende arvates kõige populaarsemad kingitused, millises riigis kulutatakse jõuludele enim raha ja kas leibkonnad teevad aina enam oste veebipoodides või eelistavad siiski traditsioonilisi ostukohti.

Ferratumi jõulu-uuringute tulemused näitavad, et riikide tarbimisharjumused on eelmiste aastatega võrreldes rohkem ühtlustunud. 50% leibkondadest kavatseb jõuludele kulutada sama palju kui eelmisel aastal ja 6% plaanib kulutusi suurendada. Samuti kajastusid uuringutulemustes selgelt Brexiti järelmõjud. Kui 2015. aastal planeerisid britid kulutada jõuludele 38,5% (1145 €) leibkonna sissetulekutest, siis sellel aastal on see number vaid 23% (695 €).

Kuidas Ferratum Groupi jõulu-uuringut Christmas Barometer™ 2016 korraldati?

Jõulu-uuring korraldati anonüümselt, standardiseeritud online-küsitlusena, mis saadeti meili teel Ferratum Groupi klientidele 20 riigis üle maailma. Kokku osales jõulu-uuringus 13 261 leibkonda. Vastajate vanus jäi vahemikku 18–65 aastat ning 49,64% vastajatest olid naised. Leibkonna keskmine netosissetulek 20 riigis jäi 230–6720 euro vahele. Uuringu ajal küsiti vastajatelt nende netosissetuleku kohta, kui suured on nende kulutused jõulude ajal, milliseks tegevuseks kulub kõige rohkem raha ja kui palju kulutatakse internetiostudele.

Kõikide riikide uuringutulemused leiab SIIT!

Sorry, there are errors on the page: