Naine arvutiga

Möödunud aasta tulusid saab elektroonselt deklareerima hakata alates 15. veebruarist, kuid on veel mõned kuupäevad ja muudatused, mida tuludeklaratsiooni esitades tähele panna.

Olulised tähtajad, mida tuludeklaratsiooni esitades teada:

  • 8.–10. veebruar - võimalus tutvuda e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega.
  • 15. veebruar  - tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis avatakse. Teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki.
  • 29. veebruar - tulumaksu tagastamise algus e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele.
  • 31. märts - tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.
  • 20. aprill - tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanud klientidele.
  • 1. juuli - juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.
  • 3. oktoober - juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu. Samuti mitteresident, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis.

Järgnevasse tabelisse on koondatud olulisemad muudatused 2015. aasta tulude deklareerimisel võrreldes 2014. aastaga.

  2014. aasta 2015. aasta
Tulumaksumäär 21 % 20 %
Maksuvaba tulu aastas 1728 eurot 1848 eurot
Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 eurot 2640 eurot
Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest 1728 eurot 1848 eurot
Töötuskindlustusmakse määr töötajale 2 % 1,6 %
Pärandvara müük Pärandina saadud vara soetamismaksumusesse võeti arvesse pärandaja kulutused juhul kui kulutused olid dokumentaalselt tõestatud. Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks on üksnes pärija tehtud kulud.
PRIA toetused Maksustatav toetus oli ainult ettevõtluseks antud toetus. Kõik toetused on maksustatavad.
Lapse tulude eeltäitmine Puudus Eeltäidetakse  lapse tulud, kelle pealt soovitakse saada täiendavat maksuvaba tulu soodustust.
Tulu, mis on saadud äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga Puudus Tabelis 6.6 tuleb deklareerida äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ning üle võetud kohustuste vahe

Allikas: http://tarbija24.postimees.ee/3469737/tasub-teada-mis-muutus-tanavuse-tu...

Laenulimiit

See summa saadaval vaid olemasolevatele klientidele.
Väljamaksetasu*: X
Päevaintress:
Maksimaalne KKM: X
Minimaalne periood: 3 kuud**
Või maksa tagasi 30 päeva jooksul: 0.00 €
Maksimaalne periood: 99 kuud**
 

Või maksa igakuiste maksetena

Esimene minimaalne makse: 0.00 €