Kampaania tingimused.

1. ÜLDINFO

1.1 Käesoleva Kampaania puhul on tegemist Eesti Vabariigis toimuva kaubandusliku loteriiga.

1.2 Ferratum Bank klient on füüsiline isik, kes on nõustunud Laenulimiidi üldtingimustega ning kellel on avatud Laenulimiidi konto, edaspidi nimetatud Klient.

2. KORRALDAJA

2.1 Kampaaniat „Kustutame Sinu laenu” (edaspidi Kampaania) korraldab Ferratum Bank p.l.c., ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta (Reg. Nr: C- 56251) edaspidi nimetatud Korraldaja.

3. KAMPAANIA PERIOOD

3.1. Kampaania toimub perioodil 14.03.-15.04.2022 (edaspidi Kampaania periood).

4. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

4.1. Kampaania raames toimuvas õnneloosis saavad osaleda Kliendid, kes vastavad järgnevatele tingimustele:

4.1.1. Kliendil on avatud Laenuliimidi konto;

4.1.2. Klient on saanud Korraldajalt ekirja, millega on Klienti teavitatud loosimises osalemisest.

4.2. Kampaanias ei saa osaleda Korraldaja töötajad ega juhtorganite liikmed ja nende pereliikmed.

5. AUHIND, AUHINNAFOND JA AUHINNA LOOSIMINE

5.1. Auhinnaks on ühe Kliendi Laenulimiidi lepingu alusel võetud laenu ja tasude kustutamine kuni 5000 eurot ulatuses. Võidu suurus sõltub loosis võitjaks osutunud Kliendi võetud laenu ja sellelt arvestatud tasude summast loosimise hetkel.

5.2. Auhind loositakse välja (edaspidi Loosimise aeg):

· 15. aprill 2022

5.3. Loosimisel osalevad kõik automaatselt kõik Korraldajalt punktis 4.1.2. nimetatud emaili saanud Kliendid.

5.4. Auhind loositakse välja arvuti poolt juhusliku loosimise teel.

5.5. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust.

5.6. Auhind loetakse üleantuks hetkest, mil Korraldaja on saanud võitjaga ühendust.

5.7. Korraldaja täidab võitjaks osutunud Ferratum Bank kliendi Laenulimiidi lepingust tulenevad kohustused tema eest Auhinna üleandmise päevale järgneval tööpäeval. Laenulimiidi lepingu alusel võetud laenu ja tasude tühistamise kohta annab Korraldaja võitjale e-maili teel teada.

5.8. Kui Korraldajal ei õnnestu Auhinna võitjaga kontakti saada Korraldajast sõltumatul põhjusel (nt võitja ebakorrektsed kontaktandmed vms) 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale võitja välja loosimist või võitja loobub auhinnast, ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja auhinna üleandmisest kõrvalejäämise eest ja võib loosida uue võitja.

5.9. Välja loositud auhinna eest tasub riiklikud maksud Korraldaja.

5.10. Auhindu ei väljastata rahas ega vahetata teist liiki auhinna vastu.

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Kampaania Korraldaja töötleb ja kasutab Kampaanias oleva Ferratum Bank kliendi isikuandmeid üksnes võitja väljaselgitamiseks ning Kampaania Auhinna üleandmiseks.

6.2. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta Auhind välja loosimata ning võitjale üle andmata, teavitades sellest Kampaanias osalejaid koheselt Toimumiskohas.

6.3. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

6.4. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult märkega „Kustutame Sinu laenu” hiljemalt ühe (1) nädala jooksul peale Kampaania lõppemist Korraldaja meiliaadressile ferratum@ferratumbank.ee.

6.5. Korraldaja lahendab pretensioonid 30 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumisest.

6.6. Kampaania kohta saab lisainfot Korraldaja klienditeeninduse numbrilt 6 652 420 või meiliaadressilt ferratum@ferratumbank.ee.

Sorry, there are errors on the page: