Mida pead teadma 2021. aasta tulude deklareerimisest?

Juba 15. veebruarist saab hakata täitsa 2020. aasta tuludeklaratsiooni. Teeme lühikese kokkuvõtte olulistest muudatustest ja tähtaegades, mida peaksid teadma.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

 • Füüsilisest isikust ettevõtjad
 • Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.
 • Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.
 • Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.
 • Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
 •  
 • Isikud, kes soovivad abikaasa eest täiendavat maksuvaba tulu (kuni 2160 eurot) deklareerida.

Kes ei pea esitama tuludeklaratsiooni?

 • tulult ei ole vaja tasuda täiendavalt tulumaksu (v.a erijuhud)
 • saadud tulu kokku ei ületanud maksuvaba tulu 6000 eurot

 

mees ja naine

 

 

Tuludeklaratsiooni esitamine maksusoodustuse saamiseks

 • Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.

Meie meelest on Eesti tuludeklaratsiooni esitamine niivõrd mugav ja lihtne ja seetõttu võiks ka selle igaks juhuks ära esitada ka sel juhul, kui tundub, et sa ei lähe ühegi punkti alla.

Olulised kuupäevad:

15. veebruar

algab tuludeklaratsiooni esitamine e-MTAs.

17. veebruar

teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tulu­deklaratsiooni paberil

26. veebruar

algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele

19. märts

algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele

30. aprill

tuludeklaratsiooni esitamise viimane päev

1. oktoober

juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev.

 

raha kasvab

 

 

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud.

See tähendab, et deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti andmebaasis olevad andmed maksumaksja ning tema tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab esitada nii e-teenuste keskkonnas e-MTA kui küsida teenindusbüroodest.

Eeltäidetud andmed on:

 • pangakonto number ja omaniku nimi
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensioni maksed jm)
 • dividendid, millelt on 7% tulumaksu kinni peetud
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad)
 • pensionid
 • tasutud koolituskulud
 • kingitused ja annetused
 • tasutud pensionikindlustuse maksed
 • väärtpaberite keskdepositooriumi ja pensioniregistri pidaja andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)
 • tulud, mida arvestatakse ainult maksuvaba tulu arvutamisel (nagu näiteks dividendid ja omakapitali väljamaksed, mida maksustatakse äriühingu tasemel, ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa)

Eeltäidetud ei ole:

 • andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata;
 • andmed muu vara võõrandamise kohta;
 • residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

 

tüdruk paberitega

 

 

Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale


Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu või eluasemelaenu intressi ja koolituskulu piirangut ületava osa ning laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda.

Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

 

Kogu info on pärit Maksu- ja Tolliameti lehelt www.emta.ee

Maksuteemaliste lisaküsimuste korral võta ühendust Maksu- ja Tolliameti infotelefonil: 880 0811. 

Sorry, there are errors on the page: