Milline reisikindlustus valida?

Reisikindlustus kaitseb teid reisidel ootamatult tekkida võivate kulutuste eest. Olulisimad reisikindlustuskaitsed on meditsiiniabikindlustus ehk tervisekindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Reisikindlustust pakuvad paljud kindlustusseltsid, kelle kindlustustingimused on erinevad, samuti saab reisikindlustuslepingu sõlmimisel valida erinevaid lisakaitseid. Järgnevalt saate teada, mida reisikindlustuse sõlmimisel arvesse võtta ja kuidas endale kõige sobivam reisikindlustus kokku panna.

Kuidas reisiks valmistuda?

Enne reisile minekut soovitame teha järgmist.

  • Kontrollige oma reisidokumente ja nende kehtivust

Eestlased saavad reisida Euroopa Liidu riikidesse, Euroopa Majanduspiirkonna liikmeriikidesse ja Šveitsi kehtiva passi või ID-kaardi alusel. Eesti kodanikud võivad ID-kaardiga siseneda ka Bosnia ja Hertsegoviinasse, Montenegrosse, Põhja-Makedooniasse ning Serbiasse, kuid Eestist nendesse riikidesse otse lennates on vajalik passi olemasolu. EL ja EMP liikmesriikides peab ID-kaart või pass olema kehtiv reisi ajal, dokumendi kehtivusaeg peale reisi lõppemist ei ole oluline. Väljaspool nimetatud riike saavad Eesti kodanikud reisida ainult passi alusel. Pass peab olema kehtiv ka pärast reisi lõppemist, tavaliselt kas 3 või 6 kuud. Seda, kas passi kehtivusaeg on konkreetsesse välisriiki reisimiseks piisav, saab kontrollida reisiinfo käsiraamatust.

  • Tutvuge sihtriigi infoga

Enne reisile minekut on mõistlik tutvuda sihtriigi infoga. Üks võimalus seda mugavalt teha on Välisministeeriumi kodulehel Reisi Targalt.

  • Sõlmige reisikindlustus

Reisikindlustus on kõige parem sõlmida kohe pärast seda, kui panete paika reisi kuupäeva ja teete esimesed reisiga seotud kulutused, näiteks tasute majutuse eest või ostate lennupiletid. Sel juhul hakkab reisitõrkekaitse kohe kehtima ja olete võimalike ootamatuste puhuks oma tagala kindlustanud.

  • Registreerige oma reis

Kui olete reisi registreerinud, saavad Eesti esindajad teid kriisi, näiteks loodusõnnetuse või rahutuste korral kiiresti aidata. Registreerige oma reis Reisi Targalt kodulehel.

Mida arvestada reisikindlustuse sõlmimisel?

Reisikindlustuse sõlmimisel on oluline sõlmida kindlustuspoliis õigete kindlustustingimustega. Kõigepealt otsustage, milliste kindlustussummadega meditsiiniabikindlustust, reisitõrke- ja pagasikindlustust vajate. Seejärel valige sobivad lisakaitsed. Siis märkige, kas soovite reisikindlustuskaitset Euroopas või mujal maailmas reisimiseks. Tehke taustakontroll erinevatele kindlustusseltsidele ja valige sobivaim kindlustuspakkumine. Meditsiiniabi-, reisitõrke- ja pagasikaitsega reisikindlustus annab turvatunde, et kui teid tabab haigus või õnnetus, lend jääb ära või pagas läheb kaduma, saate lisakuludeta tekkinud olukorras abi.

Mis on Euroopa Ravikindlustuskaart?

Euroopa Ravikindlustuskaart võimaldab teil saada arstiabi Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib sel juhul, kui olete Eesti Haigekassas kindlustatud ja viibite teises EL riigis ajutiselt, näiteks reisil olles, ja vajadus arstiabi saada on tekkinud teises riigis viibimise ajal. Kahjuks ei saa ainuüksi Euroopa Ravikindluskaardi peale lootma jääda, sest see kehtib üle Euroopa vaid riiklikes raviasutustes. Mitmetes Euroopa riikides on aga valdav erameditsiin ja nendes riikides Euroopa Ravikindlustuskaart ei aita. Ravikindlustuskaart ei kata arsti visiiditasu, haigla voodipäevaraha, kõigi vajaminevate ravimite maksumust 100% ega ka patsiendi erakorralist transporti haiglasse või Eestisse. Euroopast väljapoole reisides Euroopa Ravikindlustuskaart ei kehti.

Mis on meditsiiniabikindlustus?

Meditsiiniabikindlustus on reisikindlustuskaitse, mis katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral reisil olles. Meditsiiniabikindlustus katab ootamatu haigestumise, kroonilise haiguse ägenemise või õnnetusjuhtumiga seotud vältimatu meditsiiniabi kulu, kahjujuhtumiga seotud hädavajaliku transpordikulu välismaal, haige Eestisse transportimisega seotud kulud, hambaravi esmaabi kulu ning kindlustatu põrmu välismaal matmise, tuhastamise või põrmu Eestisse toomise kulu.

Milline peaks olema meditsiiniabikindlustuse summa?

Meditsiiniabikindlustussumma peaks olema piisav teie võimalike ravikulude katteks. Kindlustusseltsid soovitavad, et see summa oleks vähemalt 100 000 eurot. Rolleri- või suusaõnnetuse tulemusel võivad ühe inimese ravikulud küündida mitmekümnetesse tuhandetesse eurodesse. Kui teete pikemaid reise riikidesse, kus elukallidus on kõrge, näiteks Austraaliasse või Uus-Meremaale, võiks meditsiiniabi kindlustussumma olla veelgi suurem, näiteks 300 000 või koguni 500 000 eurot.

Mis on reisitõrkekindlustus?

Reisitõrkekindlustus on reisikindlustuskaitse, mis katab reisi ärajäämisel, hilinemisel, katkemisel või graafikust kõrvalekaldumisel tekkivad kulud. Samuti katab reisitõrkekindlustus tekkinud kulud sel juhul, kui hilinete reisile või jääte haigeks ega saa reisile minna. Reisile hilinemisel või selle katkemisel hüvitatakse ostetud piletite ja teenuste maksumus ja piletite ümbervahetamisele või uute piletite ostule kulunud täiendav summa selles osas, mida reisikorraldajalt pole õigus tagasi saada. Samuti hüvitatakse reisi ärajäämisest tulenevad mõistlikud majutuskulud. Reisitõrkekindlustussumma peaks katma samasse sihtpunkti ostetud uute lennupiletite maksimaalse hinna.

Mis on pagasikindlustus?

Pagasikindlustus on reisikindlustuskaitse nende kahjude vastu, mis võivad tekkida pagasi varguse, röövimise, kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise tagajärjel. Pagasikindlustus kehtib üldjuhul kogu reisi vältel nii lennukis, majutuskohas kui ka linnapeal uudistades. Pagasikindlustus hüvitab uue pagasi soetamise või rikutud pagasi kordategemise kulud, reisi jätkamiseks vajalike dokumentide väljastamise kulu ja pagasi hilinemise korral esmatarbekaupade ostmise kulu. Pagasikindlustussumma peaks katma kogu pagasi sisu, sh kohvri maksumuse.

 

Pagasikindlustus

 

Millised on reisikindlustuse lisakaitsed?

Lisaks meditsiiniabikindlustusele, reisitõrkekindlustusele ja pagasikindlustusele on mõistlik vajadusel, sõltuvalt reisi iseloomust, sõlmida selline reisikindlustusleping, mis hõlmab täiendavaid kindlustustingimusi ja pakub teile lisakaitset. Erinevate kindlustusseltside poolt pakutavatest reisikindlustusvõimalustest leiab järgmised lisakaitsed: reisitõrke lisakaitse, reisi omal soovil katkestamise kaitse (eriolukordade kindlustus), õnnetusjuhtumikindlustus (surma ja püsiva puude hüvitis), vastutuskindlustus, õigusabikindlustus, rendiauto omavastutuse kindlustus, ohtlikke tegevusi sisaldava reisi lisakaitse, spordireisi lisakaitse (spordivarustuse ja/või suletud radade lisakindlustus), välisriigis töötamise lisakaitse.

Mis on reisitõrkekindlustuse lisakaitse?

Reisitõrkekindlustuse lisakaitse pakub paremaid tingimusi kui tavaline reisitõrkekindlustus. Kindlustusseltsid pakuvad reisitõrke lisakaitsena kaitset streigi, terrorismi, pankroti, loodusõnnetuste, lennugraafiku muudatuste ja ürituste ära jäämise korral. Erinevad kindlustusseltsid pakuvad erinevaid tingimusi.

Mis on reisi omal soovil tühistamise kaitse (eriolukordade kindlustus)?

Eriolukordade kindlustus pakub reisikindlustuse lisakaitse ootamatusteks, mida ei hüvitata vastavalt tavatingimustele reisitõrke kindlustuse raames. Sellisteks ootamatusteks võivad – olenevalt kindlustusseltsist – olla näiteks terrorismiakt, teenusepakkuja streik või maksevõimetus. Eriolukordade kindlustusega võib reisija tühistada enda reisi ka omal soovil hiljemalt 24 tundi enne reisi algust. Omal soovil reisi tühistamise puhul hüvitatakse 70% reisile tehtud kulutustest. Reisi omal soovil tühistamise kaitse ja eriolukordade kindlustuse tingimused võivad olla erinevates kindlustusseltsides erinevad.

Mis on õnnetusjuhtumikindlustus?

Õnnetusjuhtumikindlustus ehk surma ja püsiva puude hüvitis on reisikindlustuse lisakaitse, millest on abi sel juhul, kui kindlustusjuhtum on õnnetusjuhtum (trauma või kehavigastus), mis põhjustas kindlustatu surma või mille tagajärg tõi kaasa kindlustatu tervisekahjustuse, püsiva puude või surma peale reisi lõppemist. Õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse kehtib vastavalt kindlustustingimustes toodud punktidele ja hüvitist makstakse vastavalt kindlustusseltsi poolt kehtestatud reeglitele.

 

Õnnetusjuhtumikindlustus

 

Mis on vastutus- ja õigusabikindlustus?

Vastutuskindlustus on reisikindlustuse lisakaitse, mille alusel hüvitatakse kindlustatud isiku poolt kolmandale isikule tekitatud kehaline ja varaline kahju, mille kindlustatu põhjustas reisi ajal tahtmatult ja mille tõttu esitatakse tema vastu nõudeid. Vastutus- ja õigusabikindlustuse raames ei hüvitata vigastusi või kahjusid, mis tulenevad sõidukite omamisest või kasutamisest. Vastutus- ja õigusabi kindlustuskaitse kehtib vastavalt kindlustustingimustes toodud punktidele ja hüvitist makstakse vastavalt kindlustusseltsi poolt kehtestatud reeglitele.

Millised on täiendavad riskid, mida reisikindlustuse valimisel arvestada?

  • Rasedana reisimine

Lapseootel naistele kehtivad reisikindlustuse sõlmimisel piirangud. Kindlustuse alla ei pruugi minna enneaegne sünnitus, kindlustus võib kehtida piiratud rasedusnädalate arvul, piiranguid võib esineda hüvitissummas jne. Teavitage kindlustusseltsi reisikindluslepingut sõlmides rasedusest ja uurige kindlustustingimusi põhjalikult.

  • Reisil sportimine

Reisil harrastusspordiga tegeledes kehtivad kindlustuslepingut sõlmides mõne spordiala osas eritingimused. Sama lugu on juhul, kui teie reisi eesmärk on võistlustel osalemine. Seepärast on oluline reisikindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusandjat oma plaanist teavitada.

  • Reisil ekstreemspordiga tegelemine

Kõik kindlustusseltsid reisil ekstreemspordiga tegelemiseks kindlustust ei paku. Et välja selgitada, kas valitud reisikindlustuspakkuja kaitse kehtib ka ekstreemspordiga tegelemisel, teavitage oma kindlustusandjat oma kavatsustest enne reisikindlustuslepingu sõlmimist.

  • Füüsiline töö välismaal

Välismaal töötamine, eriti füüsilise töö tegemine, tähendab kindlustusandja jaoks täiendavaid riske ja võib vajada lisakaitset. Seetõttu on välismaal töötamine tarvis kindlustusseltsiga kooskõlastada.

  • Reisimine riskiohtlikkuse piirkonda

Kui reisite riskiohtlikusse piirkonda, kus on puhkenud sõda, toimunud terrorismiakt või looduskatastroof, võivad kindlustusandjad teie kindlustamisest keelduda või kehtestada reisikindlustuse sõlmimisel eritingimusi.

 

Reisimine ohtlikku piirkonda

 

Mida teha, kui jääte reisil haigeks või satute haiglasse?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping ja jääte reisi haigeks, siis pöörduge arstiabi saamiseks arsti poole, kliinikusse või haiglasse võimalikult kiiresti. Kui võimalik, eelistage riiklikke raviasutusi. Paluge arstilt dokumente ravi ja diagnoosi kohta. Kui tasute ravi eest ise, siis hoidke alles kõik dokumendid ja arved. Teavitage kindlustusseltsi juhtunust esimesel võimalusel. Kui ravikulud on suuremad ja teil ei ole võimalik nende eest ise tasuda, võtke ühendust oma kindlustusseltsiga või nende koostööpartneriga, kes on teile meditsiinikulude eest tasumisel abiks.

Mida teha, kui peate reisi ära jätma?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping, mis hõlmab reisitõrkekaitset, ja ootamatu sündmus saab takistuseks reisile minemisel, siis tühistage reis või muutke see ümber, kontakteerudes esimesel võimalusel lennufirma, hotelli ja/või reisibürooga. Seejärel teavitage juhtunust oma kindlustuspakkujat, kes annab teile juhised, kuidas edasi tegutseda. Kindlustusjuhtumit tuleb dokumentidega tõendada – kui haigestusite, on vajalik arstitõend. Kui juhtus õnnetus liikluses, on vajalik politsei tõend.

 

Reisi ära jätmine

 

Mida teha, kui jääte jätkulennust maha?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping, mis hõlmab reisitõrkekaitset, ja jääte eelmise lennu hilinemise tõttu järgmisest lennust maha, siis küsige lennufirmalt tõend lennu hilinemise kohta. Tehke võimalusel foto lennujaamatabloost, mis aitab lennu hilinemist vajadusel täiendavalt tõendada. Uurige kõigepealt lennufirmast, kas nad pakuvad tasuta asenduspileteid või lisatasu eest piletite ümbervahetamist. Kui mitte, siis ostke uued lennupiletid ja hoidke alles dokumendid ja arved. Kui saate teekonda jätkata alles järgmisel päeval ning lennufirma ööbimiskulu ei kata, siis katab kindlustusselts suure tõenäosusega ka ööbimiseks ja toitlustuseks tehtud kulud. Teavitage kindlustusseltsi juhtunust esimesel võimalusel.

Mida teha, kui teie pagas hilineb reisiteekonnal sihtkohta?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping, mis hõlmab pagasikindlustust, ja teie pagas ei saabu õigel ajal reisisihtpunkti, paluge kohaliku lennujaama pagasiteenindusest selle kohta tõend. Kui pagas hilineb üle 4 tunni ja ostate pagasi hilinemise tõttu esmatarbekaupu, hoidke alles nende ostudokumendid. Esmatarbekaupade ostusumma ja –tingimused võivad olla erinevatel kindlustusseltsidel erinevad. Üldjuhul tuleb reisiteekonnal kaotsi läinud pagas hiljem välja – saate selle kätte lennujaamast või see tuuakse teie aadressile. Hoidke alles kõik pagasi kadumisega seonduvad kuludokumendid. Teavitage kindlustusjuhtimist kindlustusseltsi, kes annab teile edasiseks toimimiseks juhised.

Mida teha, kui teie pagas on reisi käigus kahjustada saanud?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping, mis hõlmab pagasikindlustust, ja teie pagas on reisiteekonnal kahjustada saanud, paluge kohaliku lennujaama pagasiteenindusest selle kohta tõend. Tehke kahjustada saanud pagasist fotod, mis võimaldavad juhtunut hiljem vajadusel tõendada. Teavitage pagasi kahjustumisest kindlustusseltsi, kes hindab vastavalt pagasi kahjustustele, kas see parandatakse või hüvitatakse.

 

Pagas on kahjustatud

Mida teha, kui teie pagas reisil olles varastatakse?

Kui teil on sõlmitud reisikindlustuse leping, mis hõlmab pagasikindlustust, ja teie pagas varastatakse, tuleb sündmus registreerida koostöös kohaliku politseiga. Teavitage kindlustusseltsi pagasi vargusest, kes annab edasiseks toimimiseks juhised. Lisaks politseist saadud tõendile võib – olenevalt kindlustustingimustest – kindlustusselts ka varastatud esemete ostudokumente vajada. Kahju, mida pagasi varguse tõttu kannatasite, hüvitatakse vastavalt varastatud esemete väärtusele ja pagasikindlustuse kindlustussummale.

Sorry, there are errors on the page: