Ema ja poeg aias

Orgaanilise taimekasvatuse kasvutendents

2014. aastal viis Ameerika Orgaanilise Kaubanduse Ühendus läbi uuringu enam kui 1200 majapidamises, kus oli vähemalt üks alla 18-aastane laps ning uuringu käigus avastati, et kaheksa pere kümnest on ostnud viimase kahe aasta jooksul orgaanilisi tooteid üks või enam kordi.

Üheksakümmend protsenti vastajatest ütlesid, et nad ostavad oma lastele orgaanilisi tooteid “mõnikord”, enam kui veerand ütlesid, et nad ostavad oma lastele orgaanilisi tooteid “alati”.

Turu-uuringute firma Ecovia Intelligence andmetel ulatus mahepõllumajanduslike toodete maailmaturg 89,7 miljardi USA dollarini 2016. aastal. Ameerika Ühendriigid on juhtiv turg 38,9 miljardi euroga, millele järgnevad Saksamaa (9,5 miljardit eurot), Prantsusmaa (6,7 miljardit eurot) ja Hiina (5,9 miljardit eurot)

Alljärgnevas sektsioonis vaatleme lähemalt orgaaniliste toodete aina kasvavat rahvusvahelist trendi ja nõudlust:

Euroopa

USA järel moodustab Euroopa Liit teise suurima orgaaniliste toodete üksikturu.

2015. aastal ulatus Euroopas orgaaniliste toodete jaemüük 29.8 miljardi euroni.

Statistika kohaselt on Saksamaa Euroopas suurima orgaanilise toidu turuga. Mahepõllumajanduse uurimisinstituudi FiBL tulemused näitavad aga, et Taanil on maailma suurim osa mahepõllumajanduses üleüldse (9.7 protsenti), mis tähendab, et Taani supermarketites on kõikide toodete hulgas kõige suurem osa orgaanilist toitu kogu maailmas. Teisel kohal oli Luksemburg, millele järgnesid Šveits, Rootsi ja Austria.

Mahepõllumajanduse uurimisinstituudi FiBL uuring näitas, et Euroopa tarbijad kulutasid inimese kohta orgaanilisele toidule 61 eurot. 274 euroga on aga Šveitsi elanikud kulutanud orgaanilistele toodetele kõige rohkem raha.

Austraalia

Mahepõllumajanduse tööstusharu koguväärtus Austraalias on kasvanud 2012. aastast alates 88 protsenti ning veebilehe In The Black sõnul eeldatakse, et tarbijaturul kulutatakse tööstusele 2 miljardit Austraalia dollarit.

Kaks majapidamist kolmest Austraalia majapidamisest on öelnud, et nad on viimase aasta jooksul ostnud orgaanilisi tooteid ning kõige levinumad orgaanilised tooted on puu- ja köögiviljad, seejärel orgaanilised munad, piimatooted, punane liha ja kanaliha.

Kanada

Kanada Orgaanilise Kaubanduse Ühenduse (COTA) aruanded näitavad, et 66 protsenti kanadalastest kulutavad iganädalase toidu ostmisel osa rahast orgaanilistele toodetele. Nagu Austraaliaski, on kõige levinumad orgaanilised tooted puu- ja köögiviljad, seejärel punane liha ja kanaliha ning piimatooted.

Kanada Orgaanilise Kaubanduse Ühenduse esindaja Tia Loftsgard ütles: “Kanadalased nõuavad aina rohkem mitmekesisust orgaaniliste toodete valikus ning kuna pealekasvavad põlvkonnad soovivad aina rohkem tarbida orgaanilisi tooteid, on turg tõusvas trendis”.

Ühendkuningriigid

The Guardiani sõnul suurenes Ühendkuningriikides orgaanilise toidu ja joogi tarbimine 2017. aastal 6 protsenti, rekordiliselt kõrge 2.2 miljardi Briti naelani.

Orgaaniliste toodete müük suurenes supermarketites 4.2 protsenti, tarbimine suurenes väiksemates iseseisvates poodides nagu tervisetoodete müügiga tegelevates poodides ja turgudel 9.7 protsenti.

Asi ei puuduta üksnes toidu- ja joogipoolist. Ühendkuningriikide tarbijad ostavad ka muid orgaanilisi tooteid nagu näiteks ilutooteid, mille müügid kasvasid 24 protsenti.

Kas sinu pere tarbib orgaanilist kaupa?

"Peamine rikkus on tervis." - Ralph Waldo Emerson